A Heves megyei Tájékozódási Futó Szövetség vezetése

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 1970-ben hozta létre jogi személyiséggel felruházott megyei és budapesti szervezeteit. Ezek a szövetségek koordinálták a megyei versenyeket, állították össze a megyei versenynaptárakat, jelölték ki az ellenőrzőbírókat, felügyelték a térképkiadásokat, terephasználatot, rajtuk keresztül léphetett be egy egyesület az MTFSZ versenyrendszerébe, nyilvántartották a megyei sportolók, versenybírók minősítéseit, versenybírói tanfolyamokat szerveztek, kezelték a megyei versenyrendezői felszereléseket. A 2000-es években lassan elvesztették funkciójukat, helyüket az egyes klubok, ill. az országos szövetség vette át/vissza, így a 2021-es közgyűlésen a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megszüntetni tervezi a megyei szövetségeket. A megmaradt feladatokat egy-egy megyei koordinátor veszi át, társadalmi munkában. (megyei versenynaptár összehangolása, terephasználati és térképkiadási engedélyek meglétének ellenőrzése, kluboknak segítségnyújtás, vitás kérdésekben közvetítés). Amelyik megye szeretné, a jövőben létrehozhatja saját önálló megyei szövetségét.


2022.06.22-hír az MTFSZ honlapon:

Nagyjából egy évvel a közgyűlési döntés után, 2022. május 17-i hatállyal jogerősen is törölte az illetékes bíróság a származtatott jogi személyiségű megyei szövetségeket. A tavalyi határozatoknak megfelelően a megyei szervezetek feladatkörét magánszemély megyei koordinátorok veszik át, kivéve Budapestet és Pest megyét, ill. Baranyát. A központi régióban továbbra is működik az önálló jogi személyiségű Budapesti Tájfutók Szövetsége, a legdélebbi megyénkben pedig jogi személyiség nélkül, bizottsági formában marad fenn a megyei szövetség. A megyei koordinátorok listája és emailcímei a jövőben elérhetők a honlapról, a Szövetség menü egyik pontjaként.

 

 

2008.04.27 - 2011.03.30

Elnök     Honfi Gábor (ESP, majd ETC)

Titkár     Lajszner Attila (ESP, majd ETC)

Tagok    Dr. Nagy Árpád (ETC), Kiss Teodóra (ETC), Kovács József (ETC), Dr. Mohácsy Tamás (GYO)

Közgyűlések: 2011.03.30 - ez volt az utolsó megtartott éves közgyűlés, a szövetség ezzel gyakorlatilag megszűnt

2010.04.05

2009.04.02


 2004.03.18 – 2008.04.27
Elnök     Dr. Mohácsy Tamás (GYO)
            Titkár     Blézer Attila (ESP)
Tagok    Dr. Nagy Árpád (ETC), Kiss Teodóra (ETC), Kovács József (ESP), Honfi Gábor (ESP), Lajszner Attila (ETC)
Közgyűlések: 2008.04.27 - tisztújítás
                                                2008.04.08 - határozatképtelenség miatt a tisztújítás elmaradt

                           2007.03.27

                               2006.

                          2005.03.29


 2000.01.20 – 2004.03.18
Elnök     Honfi Gábor (SIS)
Titkár     Blézer Attila (ESP)
Tagok    Boros Zoltán (ESP), Fekete Zoltán (ESP), Pelbárt Zoltán (ESP), Kovács József (ETC), Dr. Mohácsy Tamás (GYO)
                        Közgyűlések: 2004.03.18 - tisztújítás
2003.02.13
2002.01.22
2001.01.20


 1996-2000.01.20
Elnök Honfi Gábor (SIS)
Titkár Blézer Attila (ESP)
Tagok Boros Zoltán (ESP), Fekete Zoltán (ESP), Pelbárt Zoltán (ESP), Lakó Judit (ESP), Fazekas Gabriella (BJG)
Felügyelő Bizottság Kozák Éva, Okos Ernő, Tóth Gyula
Közgyűlések: 2000.01.20 - tisztújítás
1999.02.27
1998.
1997.12.18       


 1995-1996

Elnök     Dr. Nagy Árpád (ESP->ETC)

Titkár     Blézer Attila (ESP), gazdasági ügyek,

Tagok    Csécs Sándor (ESP), versenyek koordinálása

 Fehérvári Csilla (ESP), sajtó és marketing

 Fekete Zoltán (ESP), minősítések, természetvédelem

 Pelbárt Zoltán (ESP, technikai ügyek, felszerelések

 Stefán Szilvia (ESP), utánpótlás

Közgyűlés             1996 ???

            1995.09.11


 1994-1995

Elnök     Dr. Nagy Árpád (ESP)

   Titkár     Blézer Attila (ESP), adminisztráció

Tagok    Boros Zoltán (ESP), technikai ügyek

  Besenyei Hajnalka (ESP), szabadidős rendezvények

       Fekete Zoltán (ESP), gazdasági ügyek

  Garbacz Gábor (ESP), szabadidős rendezvények

  Szabad Ferenc (ESP) felszerelések

                                Dr. Csank Istvánné (tiszteletbeli tag), technikai ügyek

Felügyelő bizottság         Okos Ernő

Közgyűlés               1995.01.21

                                1994.02.28


 1990-1993

Elnök: Beszeda István

Főtitkár: Boros Zoltán

Tagok: Blézer Attila (ESP)

   Garbacz Gábor (ESP)

   Honfi Gábor

   Lénárd Miklós (ESP)

   Dr. Nagy Árpád (ESP)

Közgyűlés:   1993.07.19

                                 1992.

                               1991.

                                1990.02.05


 1986-1989

Elnök:     Mlinkó László

Főtitkár:   Dr. Nagy Árpád

Titkár:     Dr. Csank Istvánné

Tagok:    Bodor Ilona

        Benei Tamásné, minősítési bizottság

        Zydka Zsolt

        Lénárd Miklós, térkép és technikai bizottság

        Veres Imre, ifjúsági és módszertani bizottság

        Lakatos László, versenybizottság, gazdasági vezető


 1982.01.01 - 1985

Elnök:    Mlinkó László

Titkár:    Dr. NagyÁrpád

Tagok:   Dr. Csank Istvánné

 Benei Tamásné

  Zydka Zsolt

  Lénárd Miklós

  Veres Imre

  Lakatos László


1978.01.01 – 1981.12.31

                                Elnök: Nagy György 1979.05-től Mlinkó László

                                Titkár:     Dr. Nagy Árpád

                                Tagok:    Okos Ernő

                                              Kutas Ödön

                                              Okos Péter

                                              Bálint László

                                              Kókai Péter (GYESE)

Technikai és propaganda bizottság: vezetője Dr. Csank István, tagok Okos György, Téglási Gyula, Okos Péter

            Minősítő bizottság: vezetője Dr. Csank Istvánné, tagok Cseh Zita, Somodi Tamás, Kutas Ödön

Verseny bizottság: vezetője Zydka Zsolt, tagok Kozák István, Lénárd Miklós, Kovács József, Farkas Ferenc, Bálint László

Módszertani bizottság: vezetője Boros Zoltán, tagok Okos Ernő, Molnár Mária, Kármán Katalin

Térkép bizottság: vezetője Boros Zoltán, tagok Baglyas Imre, Veres Imre

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u.9


 1974 - 1977.12.31

Elnök:     Nagy György

Elnökhelyettes:Boros Zoltán

   Titkár:     Okos Ernő (1975.01.24-én felmentve), helyette Dr. Nagy Árpád

Tagok:   Tamás Endre (1975.01.24-én felmentését kérte)

                                              Lénárd Miklós

                                               Dr. Nagy Árpád

                                               Dr. Csank Istvánné

                                               Csillikné Mohácsi Márta (Csillik Barnabásné) (GYESE és Gyöngyös városi TFSZ elnöke)

                                               Baglyas Imre (1975.01.24-től)

                                               Farkas Ferenc (1975.01.24-től)

                                    Bizottságok:  technikai

                                                          minősítési

                                                          oktatási

                                                          módszertani

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u.9


1970.01.23 - 1973

Elnök:     Szabó Endre Dr. Nagy Árpád? 1972

Elnökhelyettes: …

Titkár:    

Tagok:   

                                   

                                   

                                   
Közgyűlés: Alakuló közgyűlés 1970.01.23 Eger Városi TS helyiségében.