KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Az Egri Spartacus SE
3300 Eger, Fasikola u.2 3/2
Adószám: 19920384-1-10
2005. évi
BESZÁMOLÓJÁHOZ
Fekete Zoltán
Keltezés: Eger, 2006 március 23. képviselő
Az Egyesület neve: Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
MTFSZ kódja: ESP
Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság, kiemelten Eger város
Az Egyesület alapítási éve: 1952
Az Egyesület szakosztálya: Természetjáró szakosztály
Az Egyesület a könyvelését kettős könyvviteli rend szerint végzi.
Az Egyesület Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.
Ezen kiegészítő melléklet a 2005. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza.
Az utolsó könyvelési nap dátuma: 2005. március 23.
MÉRLEG
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI
Bruttó érték
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Immateriális javak 70 0 0 70
Telkek 0 0 0 0
Épületek 0 0 0 0
Egyéb építmények 0 0 0 0
Műszaki berend. gépek 0 0 0 0
Egyéb berend. gépek 137 0 0 137
Beruházások 0 0 0 0
Tartós részesedés 100 0 0 100
Tárgyi eszközök összes 307 0 0 307
MEGNEVEZÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK
Nyitó Növekedés Terv szerinti Csökkenés Záró
Immateriális javak 0 10 10 0 10 60
Telkek 0 0 0 0 0 0
Épületek 0 0 0 0 0 0
Egyéb építmények 0 0 0 0 0 0
Műszaki berend. gépek 0 0 0 0 0 0
Egyéb berend. gépek 0 20 20 0 20 117
Beruházások 0 0 0 0 0 0
Tartós részesedés 0 0 0 0 0 100
Tárgyi eszközök összes 0 30 30 0 30 277
Az értékcsökkenés elszámolásában a tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték
alapulvételével lineáris módon számoljuk el, a használatba vételt követő naptári naptól.
FORGÓESZKÖZÖK
KÖVETELÉSEK FŐBB TÉTELEI:
ezer Ft.
MEGNEVEZÉS ZÁRÓÉRTÉK
vevők 3
különféle egyéb követelések 136
Összesen 139
PÉNZESZKÖZÖK:
ezer Ft.
Központi pénztár 14
Elszámolási betétszámla 126
Kamatozó betétszámla 700
Összesen: 840
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS NINCS.
FORRÁSOK
SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
ezer Ft.
Nyitó 1672
Záró 1206
Változás -466
A saját tőke csökkenése 2005. évi negatív eredményből adódik.
KÖTELEZETTSÉGEK:
Hosszú lejáratú kötelezettsége a Sportegyesületnek nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségek főbb tételei:
ezer Ft.
Szállítók 2
Összesen: 2
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:
ezer Ft.
Könyvelési díj 47
Összesen: 47
Az előzőek alapján a mérleg eszköz és forrás oldala egyezően: 1255 ezer forint
LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATOK
Megnevezés Létszám (fő) Bérköltség (eFt)
teljes munkaidős fizikai 0 0
teljes munkaidős szellemi 0 0
Összesen: 0 0
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Az árbevétel,kapott támogatások és költségek részletezése.
ezer Ft.
Térkép értékesítés árbevétele 45
Összesen: 45
Sportrendezvény árbevétele 4994
Összesen: 4994
Pályázati támogatások 1316
SZJA 1% 180
Tájfutásért Alapítvány támogatása 25
Edzőképzés támogatás 116
Önkormányzati támogatás 430
NCA támogatás 419
Összesen: 2486
Kamatbevétel pénzintézettől 29
Közhasznú tevékenység ráfordításai 7962
Ebből:  
Anyagköltség 1776
Igénybe vett szolgáltatás 6096
Egyéb szolgáltatás 32
Értékcsökkenés 58
Válalkozási tevékenység ráfordítása 59